VIRKSOMHET BARN OG UNGE - Helsesykepleier (arkivsaksnr. 19/824)

Vi har ledig vikariat i 80 % stilling fra d.d. til og med 31.07.2020, med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist 22.04.2019.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.04.2019

Re kommune har ca. 9.700 innbyggere. Fra 01.01.2020 slås Re kommune sammen med Tønsberg kommune.

Virksomhet barn og unge består av tre avdelinger; helsestasjon, Re familiesenter og barnevern. Stillingen er lagt til helsestasjonen. Re kommune har fokus på tverrfaglig helsefremmende samarbeid. Kommunen driver et helhetlig utviklingsarbeid gjennom SMART oppvekst. Gjennom Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjoner og Trening drives systematisk verdibasert arbeid som skal bidra til å skape robuste barn, unge og voksne. Vi jobber med et styrkebasert fokus i alle våre møter, og er opptatt av å bygge gode relasjoner til barn og foreldre. Gjennom samtaler, tett oppfølging og dialog finner vi gode løsninger sammen med familien. Re helsestasjon er lokalisert på Revetal.


Vi søker:

80% vikariat fra d.d. til og med 31.07.2020, med mulighet for forlengelse.


Stillingenes arbeidsområde:

 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Smittevern


Kvalifikasjonskrav/ønskede kvalifikasjoner:

 • Helsesøsterutdanning/helsesykepleierutdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Gode samarbeidsevner
 • Du må kunne disponere egen bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som er god på å bygge relasjoner
 • Gode samarbeidsevner og evner å ta nye perspektiv
 • Jobber i tråd med kommunens og virksomhetens verdier
 • Være fleksibel og tilpasse sine tjenester etter brukernes behov


Vi kan tilby:

 • Et fremtidsretta arbeidsplass som er opptatt av fagutvikling og kompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og kollegaveiledning
 • Det kreves utvidet politiattest


Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til avdelingsleder Siri Schmidt, tlf. 917 77 825 eller virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, tlf. 909 38 233.

 

Klikk her for å søke på stillingen

 

Søknadsfrist 22.04.2019.