SYKEHJEMMENE I TØNSBERG - Re helsehus - Avdelingsleder demensomsorg og dagsenter (arkivsaksnr. 19/1881)

Sykehjemmene i Tønsberg - Re helsehus søker etter dyktig avdelingsleder for avdeling demensomsorg og dagsenter.

Søknadsfrist: 24.09.2019
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.09.2019

Virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg skal fra nyttår ha ansvaret for institusjonsavdelingene på Re helsehus.

Avdeling demensomsorg gir tilbud til mennesker med ulik grad av kognitiv svikt og består av 36 pasientrom. Dagsenteret gir tilbud til vel 20 brukere, har 3 ansatte og lokaler i nær tilknytning i første etasje på Re helsehus.

Hjemmesykepleie og omsorgsboliger m.m. er samlokalisert i Re helsehus..


Om stillingen:

Stilling: avdelingsleder stilling i 100%

Stillingen er ledig fra 01.01.2020


Arbeidsoppgaver:

 • Fordele ressurser slik at vedtatte mål oppnås
 • Utforme og iverksette tiltak i avdelingen i samsvar med vedtatte mål
 • Administrasjon og oppfølging av personalet
 • Administrative oppgaver tilknyttet drift, økonomi, kvalitetssystem, personal og lønn
 • Journalansvar
 • Organisere, lede og delta i utviklingsprosjekter
 • Drifte avdelinger i samsvar med lover og forskrifter 
 • Budsjettansvarlig


Plassering i organisasjonen

 • Tjenesteleder er nærmeste leder
 • Avdelingsleder er overordnet avdelingens ansatte
 • Stillingen inngår i tjenesteleders ledergruppe


Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Autorisert sykepleier, evnt. vernepleier
 • Kunnskap og erfaring i bruk av IKT verktøy
 • Kompetanse, evt videreutdanning ifht demenssykdommer
 • Videreutdanning i ledelse.
 • Ønske om videreutdanning innen demens / geriatri / psykiatri
 • Ihht. helsepersonelloven må gyldig politiattest leveres før tiltredelse


Personlig egenskaper:

Vi søker deg som håndterer det meste, er raus som person, og har en positiv innstilling. Arbeidsoppgavene er mange, varierte og med store muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag.

 • Du må være trygg og tydelig i lederrollen, fleksibel og uredd for nye utfordringer.
 • Du må ha gode samarbeids-, kommunikasjons - og prioriteringsevner i en hektisk hverdag.
 • Du må være beslutningsdyktig, endringsvillig og lojal
 • Du må være systematisk, strukturert og løsningsorientert.


Vi kan tilby:

Nye Tønsberg kommune er en IA bedrift, og har god pensjonsordning i KLP. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønn trekkes 2% innskudd til pensjonsordning

 • God medbestemmelse
 • Personlige utviklingsmuligheter.
 • Gode pensjons og personalforsikringer
 • Fine lokaler sentralt på Revetal
 • Et arbeidssted i utvikling
 • Fokus på kvalitet
 • Positivitet til nytenkning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode påvirkningsmuligheter
 • Engasjerte ansatte


Oppgaver:

 • Budsjettansvarlig for egen avdeling
 • Fordele ressurser slik at vedtatte mål oppnås
 • Utforme og iverksette tiltak i avdelingen i samsvar med vedtatte mål
 • Administrasjon og oppfølging av personalet
 • Administrative oppgaver tilknyttet drift, økonomi, kvalitetssystem, personal og lønn
 • Journalansvar
 • Organisere, lede og delta i utviklingsprosjekter
 • Drifte avdelinger i samsvar med lover og forskrifter


Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Re helsehus tjenesteleder Jørund Robert Berget, telefon 404 99 042, e-post: jorund.robert.berget@tonsberg.kommune.no eller tjenesteleder ved Eik sykehjem, Mia Fjellhaug, telefon 920 60 964.

 

Klikk her for å søke på stillingen

 

 SØKNADSFRIST: 24.09.2019