RESSURSSENTERET FOR BARN OG UNGE - Miljøterapeut/Vernepleier (arkivsaksnr. 19/2296)

Vi søker etter miljøterapeut ved Ressurssenter for barn og unge. Stillingen er 70% vikariat fra desember 2019 i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Søknadsfrist: 17.11.2019

Ressurssenter for barn og unge vil fra 2020 bli en del av virksomhet Barn og unge i Tønsberg kommune.
Barn og unge består av barnevern, helsestasjon, PPT, Tiltak for enslige mindreårige flykninger og asylsøkere, barnevernvakt og Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF).

Ressurssenter for barn og unge vil bli en del av Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF). TFF består av en tjenesteleder, en rådgiver, et saksbehandlerteam og 4 avlastningssentre. TFF har et eget brukerråd.

Ressurssenter for barn og unge tilbyr døgnavlastning til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Senteret har totalt 25 ansatte fordelt på ca 13 årsverk

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøarbeid med utvikling og oppfølging av tiltaksplaner
 • Primærkontaktansvar
 • Samarbeid med kollegaer, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Veiledning og opplæring/undervisning av kollegaer
 • Egne ansvarsområder og oppfølging av disse 
 • Bidra til å videreutvikle og opprettholde faglig og god standard
 • Oppfølging av aktuelle lovverk
 • Delta i praktisk og forefallende arbeid 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum relevant bachelor innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier.
 • Medisinsk kompetanse
 • Normalt god fysikk og interesse for å være i fysisk aktivitet
 • Du må håndtere hektiske dager i et stort miljø
 • Digitale ferdigheter 
 • Førerkort klasse B
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 som omhandler tvang og makt
 • Engasjement, fleksibilitet og et sterkt ønske om å bidra til best mulig miljø
 • Selvstendighet, men likevel være en lagspiller

Personlige egenskaper 

 • Tålmodighet
 • Være motivert og villig til å tilegne deg ny kompetanse 
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Være en stabil og trygg omsorgsperson og kollega
 • Trives i turnusarbeid med mange og forskjellige kollegaer

 

Personlig egnethet vektlegges, oppstart av stilling snarest.

Vi tilbyr:

 • Et stort, tverrfaglig miljø
 • Varierte oppgaver
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Kontaktperson: Kaja Ellegård Andersen, kaja.andersen@re.kommune.no eller 33 06 17 40

 

Klikk her for å søke stilling

 

 

Søknadsfrist 17.11.2019