MILJØRETTET HELSEVERN I VESTFOLD - Avdelingsleder (arkivsaksnr. 17/1427)

Det er ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder ved Miljørettet helsevern i Vestfold.

Søknadsfrist 13.08.2017.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 03.07.2017

Miljørettet helsevern er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom 10 kommuner i Vestfold og dekker ca 135.000 innbyggere. Re kommune er vertskommune for samarbeidet. I avdelingen er det totalt 5 stillinger. Se vår hjemmeside www.mhvivestfold.no for mer informasjon.

Vi ønsker oss en leder som kan inspirere og organisere arbeidet med miljørettet helsevernoppgaver i det interkommunale samarbeidet. Leder har personal og budsjettansvar ved siden av de samme arbeidsoppgavene som resten av personalet. Arbeidsoppgavene innebærer tilsyn etter forskrifter med hjemmel i Folkehelseloven, klage- og saksbehandling, veiledning og informasjon samt deltagelse i plan og samarbeidsorganer.


Vi ønsker oss en person med:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, gjerne tverrfaglig innenfor fagområdene helse og miljøfag
 • Ledererfaring og/eller lederkompetanse.
 • Kompetanse innen miljørettet helsevern, yrkeshygiene, HMS eller liknende
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, tilsyn og saksbehandling
 • Kjennskap til internkontroll og risikovurdering
 • Følgende personlige egenskaper: evne til å ta avgjørelser, trives med å jobbe i team, er utadvent og serviceinnstilt, engasjert, samarbeidsvillig, selvstendig, som liker å ta initiativ og som søker resultater
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å forme egen arbeidshverdag
 • Godt faglig miljø og kollegastøtte
 • Flexitid


Du må ha gyldig førerkort og disponere egen bil til tjenestekjøring. Ansettelsen skjer på de betingelser som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % til pensjonsinnskudd i KLP.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 

Klikk her for å søke på stillingen

 

Søknadsfrist: 13.08.2017