Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger i kommunen. Klikk på lenkene under for å lese mer om stillingenen. Alle søknader må sendes inn via vårt elektroniske søknadssenter. Du finner også lenke til pålogging i hver enkelt stillingsannonse.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.11.2017

 

Ledige stillinger
Publisert 22.06.2018

Vi har ledig en fast 100 % stilling som sykepleier med funksjon tjenesteansvarlig, ledig på omsorgsplasser.

Søknadsfrist: 01.08.2018
 

Publisert 22.06.2018

Vikariater fra 60% - 100% stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer i ulik varighet er ledig fra 01.08.2018.

Søknadsfrist 28.06.2018
 

Publisert 20.06.2018

Det er ledig 80 % stilling som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier ved demensomsorgen fra 01.09.2018.

Søknadsfrist:10.07.2018.
 

Publisert 20.06.2018

2 vikariater på 80 % stilling som sykepleier i turnus dag/kveld i hjemmesykepleien fra 01.08.2018 med 1 års varighet med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist 10.07.2018.
 

Publisert 20.06.2018

Re kommune skal ta i bruk en ny fløy i Re helsehus, og vi må derfor styrke vår kompetanse og bemanning på natt.

Ved avdeling institusjonsomsorg er det nyopprettede sykepleierstillinger, med hovedarbeid på natt. Re kommune jobber med å etablere enn heltidskultur. Utgangspunktet for stillingsstørrelsene på natt er følgende stillingsprosent, 53%, 62% og 71 %. Virksomheten kan tilby ønsket stillingsstørrelse opp til 100% hvor øvrig stillingsprosent er i bemanningsenheten.

Vi ønsker sykepleiere som ønsker å gjøre det lille ekstra for pasienter, pårørende og kollegaer.

Søknadsfrist 06.08.2018.
 

Publisert 19.06.2018

Vi har ledig 100 % stilling som psykolog.

Søknadsfrist: 09.07.2018
 

Publisert 15.06.2018

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som SFO-leder ved Kirkevoll skole fra 30.07.2018 - 31.07.2020.

Søknadsfrist: 24.06.2018

 

Publisert 14.06.2018

Vi har ledig stilling som pedagogisk leder i Solerød oppvekstsenter.

Søknadsfrist: 22.06.2018
 

Publisert 14.06.2018

Vi har ledig fast 100 % stilling som Vernepleier Brår omsorgsbolig Vest, i turnus.

Vi har ledig fast 100 % stilling som Vernepleier Brår omsorgsbolig Øst, i turnus.

Søknadsfrist 05.07.2018