Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger i kommunen. Klikk på lenkene under for å lese mer om stillingenen. Alle søknader må sendes inn via vårt elektroniske søknadssenter. Du finner også lenke til pålogging i hver enkelt stillingsannonse.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.11.2017

 

Ledige stillinger
Publisert 20.09.2018

Kafe- kantinemedarbeider/kokk 80 % fast stilling.

 

Søknadsfrist: 03.10.2018

Publisert 19.09.2018

Det er ledig helgestillinger som sykepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier fra d.d. på institusjonsomsorg ved Re helsehus.

 

Søknadsfrist: 03.10.2018

Publisert 19.09.2018

100 % fast stilling som styrer ved Solerød barnehage.

 

Søknadsfrist: 05.10.2018

Publisert 18.09.2018

1. Fra 10. september til 16. november 2018 har vi ledig et vikariat i 100% undervisningsstilling ved Ramnes skole. Hovedtyngden av undervisningen er knyttet til mellomtrinnet, men mest på 7. trinn.

2. Fra medio desember og ut skoleåret har vi ledig et vikariat i tilsvarende stilling. Disse 2 stillingene (1 og 2) kan gjerne besettes av samme person da de nesten overlapper hverandre.

3. Vikariat i 80% til 100% stilling på småtrinnet er ledig fra oktober/november og ut skoleåret. Til stillingen ligger kontaktlæreransvar.

 

Søknadsfrist: 29.09.2018

Publisert 14.09.2018

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som pedagogisk leder i Solerød barnehage med tiltredelse så fort som mulig. Vikariatet går frem til 31.12.2018 med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 24.09.2018
 

Publisert 12.09.2018

Det er ledig 100 % stilling som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier ved demensomsorg fra 16.11.2018.

 

Søknadsfrist: 24.09.2018.

Publisert 07.09.2018

Vi har ledig vikariater på 63 % stilling som sykepleier natt i hjemmesykepleien fra d.d. med ett års varighet og mulighet for forlengelse.

 

Søknadsfrist: 01.10.2018

Publisert 07.09.2018

Vi har ledig 2 vikariater på 80 % stilling som sykepleier i turnus dag/kveld i hjemmesykepleien fra d.d. med ett års varighet og mulighet for forlengelse.

 

Søknadsfrist:01.10.2018.