Kommunal bolig

Kommunen er forpliktet til å opprette ordninger som skal hjelpe vanskeligstilte med å få tak i bolig, men den enkelte har ikke noe krav på å få en bolig.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.10.2018

Hvem kan få bolig?

Det er her snakk om boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Hvordan søke om kommunal bolig?

Du kan kontakte Boligkontoret for å få hjelp til å søke om kommunal bolig. Kontakt resepsjonen på NAV Re for å få søknadsskjema, eller klikk her for å åpne det i PDF-format (PDF, 199 kB).


Hvordan sier du opp en kommunal bolig?

Du må sende inn oppsigelse, benytt skjema i lenken nedenfor.

Det er 30 dagers oppsigelsesfrist, oppsigelsesfristen løper fra den dagen oppsigelsen er kommet fram til Servicetorget Re. Husleien løper ut oppsigelsesfristen, selv om nøklene leveres før fristen er ute. Hvis nøklene leveres etter oppsigelsesfristen, løper husleien fram til nøklene er levert. Leiligheten skal være vasket og tømt for eiendeler ved fraflytting. Det gjelder også boder og eventuell garasje.

Kontaktinfo

NAV Re
Tlf: 55 55 33 33
Skriv til oss på: www.nav.no

Åpningstider

Besøkstider:
Man-fre: 11.00-14.00

Telefontider:
Man-fre: 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse:
Revetalgata 5

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal
 

Kart