Vannmåleravlesning

For å få beregnet ditt årsgebyr for vann og avløp, ber vi alle som har installert vannmåler om å lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesningen.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 08.11.2018

Hvordan sender jeg inn vannmåleravlesning?

Innsending kan gjøres via søknadssenteret eller ved å sende inn/levere målerkortet til Servicetorget i kommunehuset.

Abonnenten har ansvar for rett avlesing. Dette gjelder også jevnlig kontroll med forbruk slik at eventuelt større utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje kan avklares tidligst mulig.


Når skal jeg lese av vannmåler?

Vannmålerkort sendes ut i desember og avlesning må sendes inn innen 3. januar hvert år.

Har du spørsmål i forbindelse med avlesningen, kan du gjerne kontakte kommunen.


Hva skjer om jeg ikke sender inn vannmåleravlesningen?

Dersom måleren ikke avleses innen tidsfristen, vil kommunen stipulere forbruket ut fra foregående års avregning.

Avregningen kommer på faktura for kommunale avgifter for 1. kvartal året etter avregningsåret.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart