Viktig melding

Nyheter fra Re kommune

  • 12.04.2019 Kreve fritak fra å stå på valgliste?
    Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.
  • 08.04.2019 Velkommen til sikkerhetsdag på Revetal 27. april!
    Lørdag 27. april kl. 12.00 - 14.00 inviterer Re kommune alle barn unge og voksne til sikkerhetsdag på Revetal!
  • 29.03.2019 Husk å søke om tillatelse ved arbeid på private avløpsanlegg!
    I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det mange som er ønsker å ruste opp eller bygge nytt privat avløpsanlegg. Vi minner om at du da må søke om tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknad etter begge regelverk skal sendes til byggesaksavdelingen i Tønsberg.
Login for redigering