Viktig melding

Nyheter fra Re kommune

  • 16.11.2017 Hjelpemiddellageret flyttes til Tønsberg fra 01.01.2018
    Drift av kommunalt hjelpemiddellager er i endring. Avtalen med Holmestrand er sagt opp, med virkning fra 31.12.2017. Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg fra 01.01.2018. Det betyr at Hjelpemiddellageret i Tønsberg overtar alt ansvaret med utlån og reparasjoner av hjelpemidler fra 1. januar 2018.
  • 15.11.2017 Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
    Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for de neste fire årene ble presentert for kommunestyrets medlemmer 14. november. Her kan du lese noen av hovedmomentene i budsjettet for 2018 og lese budsjettforslaget i sin helhet.
  • 06.11.2017 Kokevarsel ved Krakken er opphevet
    Vi har nå fått tilbakemelding på vannprøver og vannet ved Krakken er nå rent. Kokevarselet opphører derfor. Takk til alle beboere i området for tålmodigheten!
Login for redigering