Viktig melding

Nyheter fra Re kommune

  • 20.02.2018 Har du spørsmål eller innspill til arbeidet med dobbeltspor Nykirke-Barkåker?
    Bane Nor arbeider nå med detaljreguleringen av dobbeltspor og deponiområder for strekningen Nykirke-Barkåker. I den forbindelse kan du komme med innspill, høringsfrist er 8. april. Kommunene og Bane Nor inviterer også til informasjonsmøte 8. mars og åpen kontordag 14. og 22. mars.
  • 19.02.2018 Legevakten flytter til Kjelleparken 5. mars
    Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg. Husk at det i de fleste tilfeller er best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Telefonnummeret vil fortsatt være 116117.
  • 19.02.2018 Invitasjon til nabomøte
    Sana Utvikling inviterer til et åpent nabomøte torsdag 22. februar kl. 19.00 på Solvoll i Re kommune, angående drift av Særbol på Solvoll. Det legges opp til informasjon og åpnes for spørsmål og tilbakemeldinger.
Login for redigering