Viktig melding

Nyheter fra Re kommune

  • 18.07.2018 Avlingsskader - forsommertørke
    Produsenter med avlingssvikt grunnet forsommertørke må melde fra til Landbrukskontoret, så snart som avlingssvikten oppdages. Dette gjelder spesielt de som har kornarealer som ønskes slått til grovfôr. Alle kornprodusenter bes ta en ekstra sjekk i de tynne åkrene.
  • 16.07.2018 Sommerinformasjon Tønsberg Legevakt
    Døgnåpen legevakt Adresse: Kjelleveien 2B, 3125 Tønsberg
  • 16.07.2018 Forbud mot å brenne bål i skog og mark
    Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Det er ekstremt tørt nå, og en liten gnist er nok til å sette i gang en stor brann som kan ødelegge store verdier og true liv og helse. Vær spesielt oppmerksom på at engangsgriller på tørt underlag kan være svært risikabelt. Brannfaren gjelder også på offentlige bålplasser og grillplasser.
Login for redigering