Viktig melding

Nyheter fra Re kommune

  • 20.02.2019 Tønsberg og Re kommune er nå trafikksikre kommuner
    Fredag 15. februar ble Re og Tønsberg sertifisert som trafikksikre kommuner. En trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.
  • 19.02.2019 Folkehelseinstituttet gjennomfører drikkevannsstudie
    Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Re kommune er invitert.
  • 15.02.2019 Fôring av rådyr
    Mattilsynet har følgende beskjed når det gjelder foring av rådyr: Det er i utgangspunktet forbudt å fôre rådyr på grunn av fare for CWD (skrantesjuke). For at dette skal gjøres lovlig, må du søke Mattilsynet i Vestfold om tillatelse.
Login for redigering